Sijoittaminen kestävästi

Yritysten perustajana sekä yrittäjä- ja hallitustehtävien kautta olen myös yhtiöiden omistajana. Hallitustehtäviin on luontevaa haluttaessa nivoutua osakepääomaan sijoittaminen mahdollisuuksieni puitteissa. Sijoituskohteekseni näen ensisijassa alkuvaiheen yhtiöt, joiden palvelut tai tuotteet edesauttavat ilmastonmuutoksen torjumista ja kiertotaloutta. Puhtaan ruuan tuottaminen ja terveydenhuoltoalan uudet ratkaisut ilmisten hyvinvoinnin parhaaksi ovat myös lähellä sydäntäni.

En tällä hetkellä sijoita yksityisiin yhtiöihin tai start-uppeihin aktiivisesti. Henkilökohtainen fokukseni on kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämisessä menestyvän yritystoiminnan kautta.