Sijoittaminen kestävästi

Yritysten perustajana sekä yrittäjä- ja hallitustehtävien kautta olen myös yhtiöiden omistajana. Hallitustehtäviin on luontevaa haluttaessa nivoutua osakepääomaan sijoittaminen mahdollisuuksieni puitteissa. Sijoituskohteekseni näen ensisijassa alkuvaiheen yhtiöt, joiden palvelut tai tuotteet edesauttavat ilmastonmuutoksen torjumista ja kiertotaloutta.