Kasvuyrittäjien auttaminen

Yritysten ja yrittäjien konsultoinnissa, hallitustyöskentelyssä tai sparrauksessa vahvimpia osaamisaslueitani ovat:

  • Strategiaprosessi ja strategian sekä toimenpide-ohjelman laatiminen
  • Yritysvastuun, kiertotalouden ja päästövähennysten kytkeminen osaksi liiketoiminnan kehittämistä
  • Muutosohjelmat ja johtoryhmän kehittäminen
  • Rahoitus kasvuyrityksille, omakin rajallinen panostusmahdollinen
  • Yrityksen kasvuvaiheen vaativat muutokset
  • Hallitustyöskentely ja sen kehitys
  • Kansainvälistyminen.

Olen pyrkinyt jakamaan kokemuksiani – onnistumisiani, epäonnistumisiani ja toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja yrittämisessä ja yritystoiminnassa toisille, tuoreemmille yrittäjille. Syksyllä 2018 viimeksi  sparraajana osallistuin Kasvu Open -yritystapahtumaan, jossa yritysten perustaneita ja pidempään yrittäjinä toimivia haastoin kohdista, joilla heidän tietään uskoin auttavani. Tämä vapaaehtoinen työ on antoisaa ja avaa myös mahdollisuuksia pidempää yhteistyöhon mentorina ja sparraajana tai enemmän yrittäjien kanssa toimivana.