Vahvempi talous – vastuullinen yritystoiminta

Työ ja yritystoiminta luovat hyvinvoinnin perustan. Asiat menevät eteenpäin vain työtä tekemällä. Toisille ja yhteiskunnalle antaminen edellyttää työtä. Ihmisten ja yhteiskunnan tarpeita täyttävän yritystoiminnan onnistuminen antaa perustan toimivalle ja vahvalle taloudelle, jossa yhteiskunnan kaikista jäsenistä ja ympäristöstämme voidaan huolehtia.

Yritystoiminnan vastuullisuus, innovaatiot kestävään kehitykseen ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen ovat entistä keskeisemmässä osassa yhteiskuntamme kehitystä. Osaaminen, koulutus ja tutkimus antavat perustan eteenpäinvievälle yritystoiminnalle. Tästä syntyy vahva linkki julkiseen yhteiskuntaperustaan.

Oman taustani kautta painotan usein yritysten ja yrittäjien roolia luontokestävän täydelliseen kiertotalouteen tähtäävän toiminnan keskiössä. Vastuu yrityksillä on suuri, koska mahdollisuudet ovat myös moninaiset.