Mina teman

Mina kärnteman

En genom val valda representants uppdrag är inte att föra fram ärenden av någon begränsad grupp, utan att kämpa för hela det finska folkets välfärd. Synen på vilka handlingar som bäst främjar vår gemensamma välfärd kan variera.

När det kommer till vår och de kommande generationernas gemensamma välfärd, samt till att ställa i ordning i vårt land, fokuserar jag på tre centrala punkter. Jag förverkligar redan dessa ting i mina nuvarande aktiviteter. I riksdagen ämnar jag fortsätta med mina resultatgivande aktiviteter.

MINA TEMAN

1. Förstärkandet av förutsättningarna för entrepenörskap, affärsverksamhet och arbete så att Finland kan förbättra sin förmåga att sköta om vår utbildning och våra välfärdstjänster för människor i olika livssituationer och olika skeden i livet.

Mitt 25-åriga praktiska arbete som entrepenör och i ledningen av internationellt tävlande företag utrustar mig med färdigheterna att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas, för att entrepenörskap, företagssektorn och arbetsvilkoren ska fås att bära vårt samhälle.

 

2. Att förhindra den globala uppvärmningen, samt att förverkliga en hållbar utveckling med ett samtidigt ökande av vår välfärd.
Den av människornas utsläpp förorsakade globala uppvärmningens betydelse är vida känt, men motåtgärderna har inte varit framgångsrika. Lilla Finland har möjligheten att på vissa områden vara föregångare och förutom att förbättra välfärden och tjänster i Finland att även skapa exportverksamhet.

Lösningar som grundar sig på biomassa inom energi och andra områden samt nya typer av digitalisationens servicemodeller med ICT teknologi bör vara i fokus. I företagen som jag grundat har t.ex. utvecklat ICT-lösningar inom intelligent trafik, genom vilka redan trafikens utsläpp minskas jämsides med effektivisering i ett flertal länder.

 

3. Utnyttjandet av den bästa expertisen och det bästa kunnandet i beslutsfattandet

Under de senaste åren har anställningar och beslut på regeringsnivå och i annan ledning inte grundat sig enbart på expertis och lämplighet, utan även politiska skäl har legat bakom. Detta visade sig bli väldigt dyrt i det misslyckade kommunreformsprojektet.

Finland är ett land av hög utbildning och högt kunnande och bör så förbli. Speciellt i krävande byggnadsreformer bör professionella tjänstemän spela en nyckelroll på ett oberoende sätt. En politisk beslutsfattare bör fatta beslut inom de politiska ståndpunkterna med hjälp av sin expertis. Centern har redan uttryckt att de politiska statssekreterarnas ämbeten bör avslutas.
För effektiviseringen av den offentliga sektorn är chefsvalen väldigt centrala. Med ens politiska inriktning som grund förverkligade utnämningar t.ex. för Helsingfors Stads chefsposter lär leda till avsevärt sämre resultat inom verksamheten, än om alla sökande hade verkligen sökt på samma vilkor. Jag ska göra mitt bästa för att få slut på denna sortens skadliga utnämnanden.

I samband med förberedelserna för Sote-reformen har nya organisationers modeller för beslutsfattande inte behandlats tillräckligt. Det är centralt att fastställa politiska beslutens faktorer och de organ som kräver starkt kunnande om ämnet.