Ydinteemani

Suomi on hyvä maa asua. Kaikki maat eivät sitä ole. Toisaalta kaikilla ei Suomessakaan mene hyvin. Jokainen meistä kohtaa vaikeuksia –  viimeistään elämän loppujaksolla. Kanssaihmiset ja ympäröivä luontomme tarvitsee jatkuvaa aktiivista huolenpitoa. Ilmastonmuutos ja Suomen väestön  vanheneminen ja työikäisten suhteellinen väheneminen ovat eräitä asioita, joissa toimet ovat edelleen riittämättömiä.

Yhteiskuntamme toiminnan, toisistamme huolehtimisen sekä elinympäritömme säilyttämisen perustana on toimiva talous. Sipilän hallitusjaksolla on taloutemme perustat saatu aiempaa parempaan kuntoon, mutta työn on jatkuttava. Tukeva talous ja vastuullinen menestyvä yritystoiminta on perustana, jotta pystymme huolehtimaan koulutuksestamme, ikäihmisistä, lapsista ja nuorista sekä eri tavoin sairaista tai vaikeassa tilanteessa olevista – kuin myös täyttämään paikkamme vastuullisena kansakuntana maapallollamme. Kestävä kehitys ja ilmaston muutoksen hidastaminen  on velvollisuutemme jälkipolvia ja itseämme varten. Poliittisen päätöksenteon ja valmistelun parantaminen on edellytys sille, että tulokset paranevat ja saamme välttämättömät muutokset mm. Sote-alueella toteutettua ihmisten parhaaksi.

Olen päätynyt moninaisesta yhteiskunnan parantamisen kentässä taloudellisen tilanteen kehittyessä nyt suhteellisen hyvin keskittyä seuraaviin konkreettisiin teemoihin, joiden eteen haluan toimia:

  1. Ikäihmisten ja vanhusten hoidon ja asumisen parantaminen väestömme ikääntymisen paineessa
  2. Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen toimet läpi yhteiskunnan
  3. Asuntotilanteen parantaminen erityisesti pääkaupunkiseudulla
  4. Työtätekevien joukon kasvattaminen mukaanlukien ulkomalaistaustaisten työllistäminen ja toimivan työperäisen maahanmuuton tukeminen

 

YDINTEEMANI

1. Ikäihmisten hoidon ja asumisen parantaminen.

Vanhojen ihmisten määrä jatkaa kasvuaan ja luemme jatkuvasti aivan aiheesta tarinoita, joissa vanhukset ovat jääneet yksin, hoitamatta ja vailla läheisiä. Järjestelmämme ei tältä osin toimi. Laajalle levinnyt ajatus kotihoidon tukemisesta ja hurskaalta kuulostava ajtus siitä, että ihmisen on paras asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista, on johtanut tarpeellisten laitospaikkojen tavattomaan niukkuuteen ja vanhojen ihmisten pallotteluun väliaikisissa paikossa ja usealle vanhalle puutellisesti toimivan kotihoidon varaan jäämiseen. Vanhoja ihmisiä löytyy kuolleina viikkojen kuluttua kotoa. Vanhusten hoito ja yksinasuminen on osin katastrofaalisella pohjalla. Parantaminen lähtee liikkeelle johtamsen parantamisesta ja toimivien mallien hakemisesta.

Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä ei ole riittävästi käsitelty uusien organisaatiokokonaisuuksien päätöksentekomalleja.  Oleellista on määrittää poliittisten linjapäätösten tekijät ja vahvaa substanssiosaamista vaativat toimielimet.

 

2. Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen toimet läpi yhteiskunnan.

Ihmisten päästöjen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vakavuuden merkitys on laajasti tunnustettu, mutta vastatoimissa ei ole onnistuttu. Pienellä Suomella on mahdollisuus olla eräillä alueilla edelläkävijä ja paitsi parantaa hyvinvointia ja palveluja Suomessa luoda vientitoimintaa.

 

 

3. Asuntotilanteen parantaminen eritysesti pääkaupunkiseudulla.

Erityiseti nuorilla ja pienipalkkaislla on järkevähintaisten asuntojen saatavuus suuri haaste elämisessä. Uusilla entistä innovatiivisemmilla toimintamalleilla voidaan asiaan vaikuttaa parantavasti.

 

4. Työtätekevien joukon kasvattaminen mukaanlukien ulkomalaistaustaisten työllistäminen ja toimivan työperäisen maahanmuuton tukeminen

Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstämme on maailman korkeimpia ja tämä kehitys on jatkumassa, kun elämme entistä iäkkäämmiksi.

 

—-

Muita näkemyksiäni

Suvaitsevaisuuden tärkeys

Tämä on keskeisiä arvojani. Jos ihminen ei loukkaa tai vahingoita käyttäytymisellään toista ihmistä tai vaikkapa ympäristöä, en näe syytä arvostella tai tuomita toista henkilöä. Jokainen valitkoon tiensä moniarvoisessa yhteiskunnassamme. Minulla on uskonnollinen tai henkinen näkemykseni, mutten odota toisilla olevan samanlaista näkemystäni. Minun avioliittoa ta yhteiselämääni ei häpäise tai haittaa se, jos joku muu näkee oman avioliittonsa arvot eri tavoin – tai jos hän toteuttaa ne esimerkiksi saman sukupuolen kanssa. Ensimmäisen kiven heittämistä toisen syyllistämisessä on syytä hyvin tarkoin harkita asiassa kuin asiassa.

Yritystoiminta ytimessä

Näen keskeisenä toimet uusien yritysten syntymisen, kasvamisen ja kansainvälisesti kilpailevien yritysten edellytysten kehittämisessä, jotta kansakuntamme pystyy kantamaan kasvavat kulut julkisista palveluistamme. Paraskin sosiaalipolitiikka ja heikoimmista huolehtiminen rakentuu hyvinvointia rakentavalle yrityssektorille.

Nato ja Venäjäsuhteet

Se, että Venäjän johto Putinin vetämänä on aikaansaanut sotatilan ja valloituksia Ukrainassa ja sen lisäksi kohtelee omia kansalaisiaan käsittämättömällä tavalla ilman oikeusvaltion suojaa, ei tule ilman harkintaa johtaa suoraviivaisiin päätelmiin Suomen turvallisuudesta. Kun Neuvostoliitto romahti, monet Venäjän intelligentit ja kansalaiset ajattelivat ja toivoivat, että Venäjästä tulisi nyt osa länttä. Talous kuitenkin sukelsi ja länsimaista tuli Venäjän ja venäläisten vähättelyä. Kansakunnan itsetunnon painaminen ei rakenna koskaan hyvin tulevaisuutta. Vaikka Putinin toimia ei voi mitenkään hyväksyä, niissä on selkeä logiikka. Hän antaa takaisin uhkauksille ja on katunut Neuvostoliiton alueen hajoamista julkisesti. Arvostan presidentti Niinistön linjaa Nato-asiassa. Nyt Natoon liittyminen ei lisäisi Suomen turvallisuutta, pikemminkin päinvastoin. Suomen on tässä naapurina ajateltava itsekkäästi omaa asemaansa ja turvallisuuttaan. Olemme osa länttä, mutta omalla tavallamme. Me olemme suomalaisia.

Syrjäytyneiden aseman parantaminen

Yhteiskuntamme on muuttunut entistä vaativammaksi – monin tavoin. Kaikki eivät pysy matkassa samalla tavalla. Toisia on autettava ja on ymmärrettävä, että taloudellisia, terveydellisiä ja ihmissuhteisiin liittyvä lähtökohtia on erilaisia. Huonossa asemassa olevien asemaa heikentää se, kun jotkut tietoisesti käyttävät yhteiskunnan tarjoamia suojaverkkoja väärin perustein. Oikeudenmukaisuuden kokemus ja heikompien auttaminen on joka tapauksessa kaikkien etu – eikä vähiten meidän hyväosaisten.

Koulutus – Suomen jalokivi

Koulutukselle rakentuu tulevaisuuden hyvinvointimme. Suomen johtajat olivat aikoinaan viisaita panostaessaan kansansivistystyöhön. Meillä on tässä suhteessa valtavan onnellinen historia ja nyt hyvä koulutustaso. Tätä jalokiveämme emme saa hukata.

Energiapolitiikka ja ydinvoima

Suomi tuo tällä hetkellä noin 20 % sähköstään ulkomailta – lähinnä Pohjoismaista. Meidän tulee systemaattisesti ja pitkäjänteisesti panostaa uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan kehittämiseen uusiutuvan energian alueella sekä energiatehokkaiden ja energiaa säästävien ratkaisujen alueella. Ydinvoima on riskien ja pitkäaikaisen jäteongelman vuoksi oltava vain väliaikainen ratkaisu osana energiakokonaisuuttamme ja sen lisärakentamiseen tulee suhtautua pidättyväisesti.