Haasteistamme

Vesa Helkkula

Yhteisissä asioissa tehtävää

Suuret haasteemme, kuten

  • Ilmastonmuutos ja luonnon kestokyvyn ylittyminen,
  • Yhteiskunnan monimutkaistumisen tuoma eriarvoistuminen,
  • Suomessa ikääntyvän väestönosan reipas lisääntyminen
  • Pakolaispaine meitä huonommin meneviltä alueilta ja
  • Työn ja sen tekijän kohtaamisen vaikeudet

aikaansaavat ihmisen arjen konkreettisia vaikeuksia, joita on  osattava ja haluttava ratkaista – myös ajatellen tulevia sukupolvia.

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja maapallon resurssien käyttäminen ylitse sen kantokyvyn ei aiheuta pelkästään ympäristömme tuhoa, vaan aiheuttaa erityisesti maapallomme köyhimmille suurta hätää, kodin ja elinmahdollisuuksien menettämistä ja pakolaisuutta, joka kytkeytyy myös sotiin ja väkivaltaan.

Haasteemme näkyvät täällä lähelläkin

  • Nuorille ja perheen perustajille tulee olla näkymä maapallon säilymisestä ilmastonmuutoksen ja luonnon kuormittumisen uhkan ollessa konkreettinen. Täytyy olla luottamus siihen, että lapsemme ja lapsenlapsemme voivat tulla hyvään tai parempaan maailmaan. Sellaiseen, jossa ihmiselämän mahdollisuuksista huolehditaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.
  • Suomessa elämänkaaren loppupään ihmisten inhimillisestä elämästä kyetään huolehtimaan vähintäänkin puutteellisesti. Vanhustenhoidon johtamisen huono kunnissamme on johtanut ikäihmisten tarpeettomaan kärsimykseen ja taloudellisiin menetyksiin. Eritytisesti vanhustenhoito, mutta myös muu sosiaali- ja terveystoimintamme tarvitsee merkittävän ja rohkean remontin.

Kasvavan ikäihmisväestön hoito kaipaa ripeästi parannuksia, jotta vanhuksia ei jätetä heitteille kotiin ja voimattomina byrokratian rattaisiin kärsimään, kuten nyt tapahtuu. Sosiaalitoimemme vaatii reipasta ravistelua ja uudenlaisia johtamisen malleja myös syrjäytyneiden, työttömien ja vähävaraisten lapsiperheistä huolehtimiseksi. Pohjalla tulee olla hyvä huolehtiminen taloutemme perustasta – entistä luontokestävämmällä tavalla.

Vesa Helkkula

Pienet ja suuret toimet

Olen yritystoiminnassani pitänyt keskeisenä osana  ratkaisujen tuomista ilmastopäästöjen vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen maailmanlaajuisesti. Pienissä arjen asioissa kuten sähkön käytössä ajamisessani, jätteiden lajittelussa ja lihan jättämisessa pois ruokavaliostani jo yli 20 vuotta sitten olen tavallisena kansalaisena toiminut vaatimattomalla panoksellani.

Yhteiskunnallisessa tai polittisessa toiminnassa olen ollut lähinnä taustavaikuttajana ja pyrkinyt ottamaan kantaa tärkeäksi näkemissäni asioissa.

Viiden vuoden pestini HUS:in luottamustoimessa on antanut perustaa ymmärtää välttämättömän SOTE- uudistuksen haasteita ja kehitystä. Johtamiskokemukseni antaa konkretiaa toimintamallien kehitämisnäkemyksilleni.