Yhteiskunnastani

Suomi on hieno maa ..

lähes kaikilla mittareilla ja ihmisten hyvän elämisen mahdollistamisessa maailman kärkeä. En nyt puhu marraskuun pimeydestämme. Yhteiskuntamme on tulosta sen jäsenten toiminnasta ja onnekkaastakin historiastamme. Kansainvälistyneessä maailmassa haasteita riittää ja meidän on jatkuvasti tehtävä osamme kohti parempaa – kukin tahollamme.

Suuret haasteemme, kuten

  • Ilmastonmuutos ja luonnon kestokyvyn ylittyminen,
  • Yhteiskunnan monimutkaistumisen tuoma eriarvoistuminen,
  • Pakolaispaine meitä huonommin meneviltä alueilta,
  • Ikääntyvän väestön osan kasvaminen ja sen saattelemana vanhusten kohtelun merkittävät puutteet
  • Työn ja sen tekijän kohtaamisen vaikeus – työttömyys ja; työn kuvan muuttuminen,
  • Vastakkainasettelun luomat turvallisuusuhat, jotka ilmenevät myös luotettavan tiedonvälityksen vaarantumisena
  • Kansainväliset ristiriidat ja turvallisuusuhat

aikaansaavat ihmisen arjen konkreettisia vaikeuksia, joita on  osattava ja haluttava ratkaista – myös ajatellen tulevia sukupolvia. Nämä ohjaavat minunkin ajatteluani ja toimintaani yhteiskuntamme jäsenenä. Nationalismin ja protestimielialan kasvu eri maissa saa paljolti alkunsa arjen haasteista ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Näitä vastaa on taisteltava.

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja maapallon resurssien käyttäminen ylitse sen kantokyvyn ei aiheuta pelkästään ympäristömme tuhoa, vaan erityisesti maapallomme köyhimmille suurta hätää,  elinmahdollisuuksien menettämistä ja pakolaisuutta, joka kytkeytyy sotiin ja väkivaltaan. Tämä on pakolaisuuden kautta osa Euroopan haastetta.

Vesa Helkkula

Euroopassa on tehtävää ja se tarvitsee uutta suuntaa nationalismin, oikeusvaltion periaatteiden kyseenalaistamisen, maahanmuuttopaineiden, digiuhkien ja luonnon kantokyvyn rajojen tullessa vastaan. Vahvan Euroopan ja EU:n tärkeys on noussut tärkeämmäksi myös kansainvälisessä toiminnassa. Vahva talous ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kokemus antaa perustan toimivalle Euroopan unionille. Yritystoiminnan ja yrittämisen merkitys on oleellisen tärkeä, kun luodaan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Suomi tarvitsee suunnan, jossa ihmisten hyvinvointi kestävän luontosuhteen kanssa on polttopisteessä. Kasvavan ikäihmisväestön hoito kaipaa ripeästi parannuksia, jotta vanhuksia ei jätetä heitteille kotiin ja voimattomina byrokratian rattaisiin kärsimään, kuten nyt tapahtuu. Sosiaalitoimemme vaatii reipasta ravistelua ja uudenlaisia johtamisen malleja myös syrjäytyneiden, työttömien ja vähävaraisten lapsiperheistä huolehtimiseksi.

Vesa Helkkula

Pienet ja suuret toimet

Olen yritystoiminnassani pitänyt asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi keskeisenä osana  ratkaisujen tuomista ilmastopäästöjen vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen maailmanlaajuisesti.

Pienissä arjen asioissa kuten sähkön käytössä ajamisessani, jätteiden lajittelussa ja ruokavalinnoissa olen tavallisena kansalaisena toiminut vaatimattomalla panoksellani. Omilla valinnoillani en ota kantaa siihen, miten muiden tulee elää. Suvaitsevaisuus erilaisiin ajttelutapoihin, taustoihin ja tapoihin kuuluu kiinteänä osana omaan arvomaailmaani. Suvaitsevaisuuden raja tulee, kun joku lähtee vahingoittamaan kanssaihmistään fyysisesti tai henkisesti.

Toimintani kansalaisena on sivunnut myös poliittisia liikkeita ja olen ollut tukemassa tärkeitä päätöksiä ja laittanut itseäni myös likoon  ehdokkaana ja eri liikkeiden edustajien tukijana.

Viiden vuoden pestini HUS:in luottamustoimessa on antanut perustaa ymmärtää välttämättömän SOTE- uudistuksen haasteita ja kehitystä. Johtamiskokemukseni antaa konkretiaa toimintamallien kehitämisnäkemyksilleni.

-->