Vaaliteemani

Viihtyisä ja elinvoimainen puutarhakaupunki toimivilla palveluilla

Haluan edistää pienen kaupunkimme tasapainoista kehitystä viihtyisänä ja toimivana puutarhakaupunkina, jossa palvelut ovat ensiluokkaiset kaikenikäisille. Talous on kunnossa, yrittämisen edellytykset hyvät ja kansalaisten oma-ehtoinen toiminta niin urheilussa, kulttuurissa, ympäristöstämme ja toisistamme huolehtimisessa saa hyvät puitteet. Kaksikielisyys ja kaikkien kulttuurien arvostus on rikkautemme.

Väestömäärämme on kehittynyt askeleittain yli 10.000 :en asukkaaseen. Asukasluvun on hyvä lisääntyä vielä hienoisesti, mutta vain tahdilla, jolla huolehditaan kaupunkimme puutarhakaupunkimaisuudesta ja viihtyvyydestä. Liian nopea kasvu voisi vaarantaa tasapainoisen kehityksen pienessä kunnassamme.

Asukasaktiivina olen työskennellellyt erityisesti Gallträsk-järvemme  puhtauden ja virkistyskäytön eteen. Vastuustosta haluan edesauttaa sitä, että vapaaehtoistoimin ja kaupungin edesauttamana voidaan järveämme kunnostaa ja mutaa poistaa edelleen.

Kauniainen voi toimia esimerkkikuntana tiiviin asuinalueensa vihreydellä ja kestävällä ilmastopäästöjä säästävällä jalanjäljellä rakentamisesta liikkumiseen. Hyvinvoivassa kunnassamme ketään ei jätetä ilman huolenpitoa.

Vaaliteemani ovat seuraavat

  • Lähilounnosta huolehtimisesta ilmastotoimiin,
  • Tasapainoisesti kehittyvät palvelut – niin kunnan kuin yritysten,
  • Vireä urheilu-, kulttuuri- ja muu harrastustoiminta,
  • Vahva kuntatalous sekä toimiva ja vastullinen yrityssektori.

Gallträsk ympäristöineen Kauniaisten helmenä

Asukasaktiivina olin puuhamiehenä, kun käynnistimme ProGallträsk-liikkeen nimenkeruun, jolla vaadimme kaupunkiamme kunnostamaan ja ruoppaamaan ainoan järvemme virkistyskäyttöön. Keräsimme vuonna 2003 yhteensä 2473 täysi-ikäisen Kauniaislaisen nimen adressiin, jossa vaadimme järven ruoppaamista. Toimillamme oli ratkaisevaa vaikutusta. Vuonna 2007 rakensimme talkoilla uimisenkin mahdollistavan laiturin kuntalaisten iloksi.

Olen toiminut aktiivisesti myös Kauniaisten kulttuuri- ja musiikkielämässä. Kauniaisten Musiikkijuhlat on yksi hieno esimerkki, miten ratkaisevalta osin vapaaehtoisvoimin ja kaupunkimme suotuisalla tuella on pieneen Kaupunkiimme rakentunut kansainvälisestikin korkeatasoinen vuosittainen tapahtuma. Olen siinä hallituksesta ja nyt puheenjohtajan tehtävästä käsin pyrkinyt tekemään asiassa pienen osani ja olen ylpeä festivaaleistamme.

Viiden vuoden pestini HUS:in luottamustoimessa (HYKS-lautakunnassa) Kauniaisten edustajana antoi perustaa ymmärtää välttämättömän SOTE- uudistuksen haasteita ja kehitystä.  Kaikki ei ole mennyt asiassa ihan putkeen, mutta Kauniainen voi siin äkin löytää paikkansa palveluiden toimivuudessa.

Pienet ja suuret toimet

Vesa Helkkula

Pienissä arjen asioissa kuten sähkön käytössä ajamisessani olen jo 9 vuoden ajan pyrkinyt päästöjen vähentämiseen. Jätteiden lajittelussa ja ruokavalinnoissani olen tavallisena kansalaisena toiminut vaatimattomalla panoksellani ilmastonmuutoksen eteen. Laitatin myös aurinkopaneelit kotimme katolle. Omilla valinnoillani en ota kantaa siihen, miten muiden tulee elää. Suvaitsevaisuus erilaisiin ajattelutapoihin, taustoihin  kuuluu kiinteänä osana omaan arvomaailmaani. Suvaitsevaisuuden raja tulee, kun joku lähtee vahingoittamaan kanssaihmistään tai hänen omaansa fyysisesti tai henkisesti.

Suomi tarvitsee suunnan, jossa ihmisten hyvinvointi kestävän luontosuhteen kanssa on polttopisteessä. Nuorten koulutus, esimerkin näyttäminen ja heidän kuuntemisensa on merkitsevää maapallomme tulevaisuudelle. Kasvavan ikäihmisväestön hoito kaipaa ripeästi parannuksia, jotta vanhuksia ei jätetä heitteille kotiin ja voimattomina byrokratian rattaisiin kärsimään, kuten nyt tapahtuu monissa kunnissa. Sosiaalitoimemme vaatii reipasta ravistelua ja uudenlaisia johtamisen malleja myös syrjäytyneiden, työttömien ja vähävaraisten lapsiperheistä huolehtimiseksi.

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja maapallon resurssien käyttäminen ylitse sen kantokyvyn ei aiheuta pelkästään ympäristömme tuhoa, vaan erityisesti maapallomme köyhimmille suurta hätää, elinmahdollisuuksien menettämistä ja pakolaisuutta, joka kytkeytyy sotiin ja väkivaltaan. Tämä on pakolaisuuden kautta osa Euroopan haastetta.

-->