Kreikan kohtelu on epäoikeudenmukaista ja lyhytjänteistä

Kun yhteisvaluutta euro luotiin, vähintäänkin taloustieteilijät ja informoidut päättäjät EU:ssa olivat täysin tietoisia siitä, että yhteisvaluutta merkitsee sitä, että yhden valuutan alue tuo mukanaan tulonsiirtoja tai subventioita eri alueiden välillä. Subventioilta voitaisiin välttyä vain, jos palkat ja muut kustannukset alenisivat automaattisesti yhdessä maassa tapahtuvien taloudellisten häiriöiden aikana. Tähän tuskin kukaan järkevä päättäjä uskoi euroaluetta luotaessa. Katsotaan nyt vaikka tuskaa ja ehdotonta vastustusta etujärjestöiltä Suomessa, kun hallitus ottaa esille palkkajoustoa työajan pidentämisen kautta vaikeassa taloudellisessa tilanteessamme. Kaikilla harvoilla yhden valuutan alueilla, myös Yhdysvalloissa, subventiot osavaltioiden välillä eri keinoin ovat edellytyksenä yhteisvaluutta-alueen toimimiselle. Nyt kun Kreikka on ajautunut kriisiin ja maalta puuttuu devalvoinnin työkalu, euroalueen muut maat ja päättäjät käyttäytyvät kuin tuo alusta alkaen selvä asia subventioiden, siis tässä tapauksessa lähinnä lainojen osittainen anteeksianto, väistämättömyydestä ei olisikaan olemassa.

(More)…

Vanhusten ja eläkeläisten tilanne hälyttävä

Olen viime viikkoina tavannut toreilla ja kauppakeskuksien edessä paljon ihmisiä. Silmiinpistävää on niin monien vanhojen pienitulosten tai huonokuntoisten ihmisten asema hätä ja huoli ylitse muiden. En tarkoita etteikö muissakin ryhmissä olisi syvää huolta. On myös paljon hyvinvoivia eläkeläisiä – jotka hekin ovat saaneet tuntea palkansaajia tiukemman verotuksen. Lukematon määrä yksinäisiä tai toimeentulon rajalla olevia vanhoja on tullut vastaan – ja niitä, jotka ovat kokeneet lupaukset petetyiksi eläkkeistä. Toreille eivät ole päässeet laitoksissa ja sängyissä makaavat vanhukset. Heidän asemastaan ovat muut kertoneet. Samalla on huomioni kuitenkin kiinnittynyt hyväkuntoisiin ja nuoren näköisiin ihmisiin, jotka ovat kertoneet olevansa jo vanhuuseläkkeellä.

Liikunnan tärkeys

Lasten, nuorten ja aikuisten liikunta on osa tervettä ja tasapainoista elämää. Se on myös osa kansanterveyttä ja yhteiskunnan taloudellisuutta. Lasten ja nuorten ohjaus koulussa ja kotona liikuntaan ei vieläkään ole hyvällä tasolla. Joillakin on tässäkin toisia huonommat lähtökohdat. Tämän vuoksi koululiikunnan panostukset ovat erittäin tärkeitä. Itse olen kannustanut omia poikiani monipuolisesti liikuntaan ilman paineita mihinkään kilpaurheiluun – jos ei itse siihen kipinää synny. Oma elämänlaatuni ja jaksamiseni tukeutuu osaltaan säännölliseen koripallo- ja jääkiekkoharrastukseeni ja epäsäännölliseen muuhun liikuntaan. Vaativa työ ja kiireiset hetket tuskin voisivat toimia näin ilman jatkuvaa urheilua ja joka aamuisia lyhyitä voimisteluhetkiä. Meidän aikuisten ja päättäjien tulee kantaa vastuumme lastemme ja nuortemme liikunnasta, jotta heidän elämänsä muodostuisi mahdollisimman terveeksi ja tasapainoiseksi. Liikunta on myös osa terveen itsetunnon kehittymista

(More)…

Joustavuus työmarkkinoille tärkein taloudellemme

Rauno Vanhanen ja Janne Markkula Suomen  Yrittäjistä kirjoittivat HS vieraskynässä 18.3. työmarkkinoidemme joustamattomuudesta mm. seuraavaa: ” Järjestelmämme on jäykkä, epäoikeudenmukainen ja perusoikeuksien näkökulmasta kysenalainen. Se ei salli paikallisia sopimuksia edes silloin, kun sekä työnantaja että työntekijät olisivat valmiita tekemään järkeviksi katsottuja ratkaisuja työpaikkojen säilyttämiseksi.” Kirjoittajat puuttuvat hyvin tärkeään asiaan taloutemme kääntämisessä. Tärkein muutos taloutemme kuntoon saattamiseksi olisi työmarkkinoiden remontti joustavuuden osalta. Tänään ikäväkseni kuulin aamuradiossa työmarkkinajärjestöjen edustajien keskustelun, jossa kynsin hampain haluttiin pitää saavutetuista edusita kiinni ja kerrottiin epäluottamuksesta, jonka uskottiin olevan työnantajien ja yritysten henkilöstön välillä. Minulla on toisenlaisia kokemuksia. Talouden kuntoonlaitossa tulisi keskittyä ennen muita muutoksia joustavuuden lisäämiseen ja jätettävä pienten asioiden – kuten koeaikojen pituuksien – korjailu. Työmarkkinoiden ylhäältäpäin tulevasta sääntelystä kertoo esimerkiksi se, että maaliskuun alkuun oli sovittu 0,4

(More)…

Soten kaatuminen muistuttaa poliittisen johtamisen muutostarpeesta

Ollessani toimitusjohtajana pörssiyhtiössä yhtiön hallituksessa oli viisaita omistajien edustajia. He ymmärsivät, että he eivät olleet asiantuntijoita yrityksen liiketoiminnassa ja tarkoituksella jättivät siksi liiketoimintapäätökset ja johtamisen operatiiviselle johdolle. Omistajan edustajat kyllä ymmärsivät, että yrityksen tulee tuottaa positiivista tulosta ja edellyttivät johdolta asetettujen tavoitteiden toteutumista. Poliitikot olisivat viisaita, jos ymmärtäisivät, että monimutkaisissa ja kansakunnan kannalta tärkeissä asioissa on käytettävä alan parhaita asiantuntijoita. Valmistelutyö ja monelta osin päätöksetkin on jätettävä ei-poliitikoille, joilla on alan hyvä asiantuntemus ja ovat myös riippumattomia. Sote-asiassa on sorruttu tähän viisauden puutteeseen. Poliitikon ei tarvitse, eikä voikaan, ymmärtää kaikkea, mutta erityisesti ministerien tulee ymmärtää käyttää asiantuntijoita ja pitää poliitikkojen päätettävänä linjapäätökset ja huolehdittava, että tärkeät uudistukset toteutuvat. Poliittiset valtiosihteerit, poliittiset virkanimitykset ja eräiltä osin parlamentaariset työryhmät ennen asiantuntevaa valmistelua

(More)…

Pankkipalveluiden riisuminen osuu heikoimpiin

Suomalaiset ja pohjoismaiset pankit ovat vakavaraisia  Euroopalaisessa vertailussa ja tuloskunto on hyvä. Esimerkiksi Nordea on tehnyt jo pitkään yli miljardin voitoa neljännesvuosittain. Mikä on sen takana, että konttoriverkostoa kaikissa pankeissamme karsitaan, käteisasiointi keskitetään vain tiettyihin konttoreihin ja puhelinyhteyden saanti pankkihenkilöön vaikeutuu vaikeutumistaan ? Erityisen huolestuttavaa kehitys on vanhojen ja liikuntarajoitteisten ihmisten kannalta, kun asiointipaikat siirtyvät yhä kauemmas ja asioinnin odotusajat ja jonot kasvavat. Eräät pankit perustelevat asioita euroopplaisten vakavaraisuussääntöjen tiukkenemisena ja siihen liittyen pakolla huolehtia pankkien taseesta ja varoista.

Palveluvientiin panosta

Palvelujen kehitys luontokestävän talouskasvun vauhdittamiseksi on korkean palkkatason maassa, kuten Suomessa, ensiarvoisen tärkeää. Kasvuyrityksistämme vuonna 2012 oli 55 % palveluyrityksiä. Myös suurten teollisuusyrityksen viennin kasvussa palvelujen merkitys on oleellinen. Tosin Paltan eknomisti Matti Paavonen totesi Kauppalehdessä 24.2., että palveluvienti on finanssikriisin jälkeen supistunut ja sopistuminen on syntynyt ennen muuta teollisuusyrityksistä. Uusien innovatiivisten palvelumallien ja -yritysten kehittyminen on talouden tasapainotamiselle oleellista. Palveluja tuottavien kasvuyritysten taivalta on monipuolisesti edistettävä. Tässä digitalisaation merkitys on tärkeässä asemassa.

Poliittiset nimitykset heikentävät hallintoa

/HS Mielipide 19.2./ Vaikeasti etenevillä sote-, kunta- ja valtionhallinnon uudistuksilla tähdätään julkishallinnon tehostamiseen. Entistä parempia toimintatapoja haetaan kasvavan kustannuspaineen alla. Miksi samanaikaisesti jätetään käyttämättä keskeinen keino parhaiden johtajavalintojen kautta toiminnan parantamisessa? Poliittisilla virkanimityksillä tärkeille johtajapaikoille nimetään edelleen muita kuin pätevimpiä ehdokkaita. Johtamis- ja substanssiosaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuneessa yhteiskunnassamme. Jokainen yksityisellä sektorilla toimiva ammattilainen tietää, että parhaat mahdolliset johtajanimitykset vaikuttavat paljon yritysten menestymiseen ja toimintaan. Henkilöstövalinnat laajemminkin ovat hyvin tärkeitä. Huonojen johtajavalintojen seurauksena yrityksiä on tuhoutunut. Samat lait pätevät varmasti myös julkisella puolella.

Metropolihallintohanke kaatui odotetusti

Pääministeripuolue kokoomus ilmoitti odotetusti, että hallituksen tähän saakka ajama pääkaupunkiseudun metropolihallintohanke kaadetaan. Päätös oli ilmeinen ja järkevä, mutta tuli hämmästyttävän myöhään. Asiasta annettuihin lausuntoihin on kunnissa käytetty määräämätön määrä työtunteja, jotka olisi voitu käyttää hyödyllisemmin. Aika monta hallituksen itsensä aloittamaa ja päättämää hankkeita on nyt kuopattu. Edellisenä vanhempainlomaan liittyvä laki. Arvelen, että Sote-valmistelu palautuu seuraavaksi asiantuntijakäsitelyyn.

Sotesta voisi omaksua nyt parhaat palat

/HS Mielipide 10.2.2015/ Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen ja Mäntsälän Kunnanjohtaja Esko Kairesalo vaativat HS Vieraskynä palstalla 4.2.2015, että Sote-lakiesitys on vedettävä pois eduskunnasta. He perustelivat selkeää kantaansa mm. sillä, että tavoitellut säästöt jäävät haaveeksi, koska uudistuksen jälkeen sote-kokonaisuutta ei hallitse eikä johda kukaan. Monet kuntapäättäjät ovat samaa mieltä ja näkevät, että uudistuksen lasku tulee kuntien maksettavaksi ja samalla kuntalaisten lähelle kuuluvat palvelut huononevat eikä uudistuksen tavoitteita saavuteta. Toisaalta useat alan asiantuntijat kuten HUS:in toimitusjohtaja Aki Lindén HS mielipidesivulla 27.1.2015 kannatti hyvin perustein, että Sote-laki on nyt vietävä läpi eduskunnassa.  Huolena hänellä ja monilla puutteelliseksikin tunnustetun lakiesityksen säätämisen kannattajilla  on se, että tärkeät uudistukset jälleen lykkääntyvät ja asiat polkevat vuosikausia paikallaan.  Askel Sote-uudistuksessa olisi vihdoin otettava ja suuntaa säädetäisiin oikeampaan matkan

(More)…

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish