Digitaaliset palveluinnovaatiot myös perinteisiltä aloilta vientiin

Kauppalehden lyhyt pääkirjoitus siteerasi tänään työ- ja elinkeinoministeriön raportin tärkeää asiaa työn tuottavuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisestaä palveluiden digitalisaatiolla. Tässä on kyse myös uusien vientimahdollisuuksien avaamisesta. Eikä tämä ole vain hienoja sanoja. Konkreettinen esimerkki on liikenteen sovellukset ja esimerkiksi digitaalisten työkalujen käyttöönotto autojen etähuoltosovelluksina ja liikennevakuutusten uudenlaisissa lähestymistavoissa. Perustamamme yritykset ovat yhteistoiminnassa autohuoltoyritysten ja vakuutusyhtiöiden kanssa kehittäneet autoilijoiden ja autoja käyttävien yritysten hyödyksi langatonta tiedonsiirtoa ja ohjelmistoja käyttäviä sovelluksia, joilla liiketoimintamallit muuntautuvat entistä tehokkaimmiksi. Samalla vähennetään liikenteen päästöjä ja lisätään turvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö on omilla tomillaan auttanut sitä, että tällä alueella syntyisi markkinoita ensin Suomessa ja sitä kautta suomalaiset yritykset voisivat saada etua kilpaillessaan kansainvälisillä markkinoilla. Tässä taloutemme tilassa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Eduskuntavaalien lähestyessä puhutaan paljon yritysten

(More)…

Liikunnan tärkeys

Lasten, nuorten ja aikuisten liikunta on osa tervettä ja tasapainoista elämää. Se on myös osa kansanterveyttä ja yhteiskunnan taloudellisuutta. Lasten ja nuorten ohjaus koulussa ja kotona liikuntaan ei vieläkään ole hyvällä tasolla. Joillakin on tässäkin toisia huonommat lähtökohdat. Tämän vuoksi koululiikunnan panostukset ovat erittäin tärkeitä. Itse olen kannustanut omia poikiani monipuolisesti liikuntaan ilman paineita mihinkään kilpaurheiluun – jos ei itse siihen kipinää synny. Oma elämänlaatuni ja jaksamiseni tukeutuu osaltaan säännölliseen koripallo- ja jääkiekkoharrastukseeni ja epäsäännölliseen muuhun liikuntaan. Vaativa työ ja kiireiset hetket tuskin voisivat toimia näin ilman jatkuvaa urheilua ja joka aamuisia lyhyitä voimisteluhetkiä. Meidän aikuisten ja päättäjien tulee kantaa vastuumme lastemme ja nuortemme liikunnasta, jotta heidän elämänsä muodostuisi mahdollisimman terveeksi ja tasapainoiseksi. Liikunta on myös osa terveen itsetunnon kehittymista

(More)…

”Ilmastoystävällinen kuljetus”

Aamulla saapuessani työpaikalleni Espoossa oven edessä raksutti Postin pakettiauto tyhjäkäynnillä ja kyljessä komeili teksti ”Ilmastoystävällinen kuljetus”. Sisällä portaikossa jakelupostia käsittelevältä Postin jakeluhenkilöltä kysäisin, mistäköhän hänen mielestään johtuu tuollainen mainosteksi. ”En kyllä tiedä” :sanoi ja vielä lisäsi, että normaaleja diesel-pakettiautojahan nuo ovat ja kuten kuulet äänestä taitaa olla moottori aika epävireessä. Minulle kontrastia lisäsi se, että olin työpaikalleni saapunut autollani sähkövetoisesti. Sähköautohan käyttää energiaa yli kolme kertaa polttomoottoria energiatehokkaammin.

Sote-uudistuksen kompuroinnista huolimatta Apotti-tietojärjestelmä etenee

Terveydenhuollon tietojärjestelmäuusiminen etenee sote-uudistuksen kaatumisesta huolimatta. Huolestuttavaa on se, ettei Espoo ole mukana. Olen seurannut Apotti-valmistelua ja siinä ammattimaisesti tehdään toimia, jotta ei jäädä kiinni yhteen toimittajaan ja uudistuksen aikataulu ja kustannukset on mahdollista pitää aisoissa. Toivotan ammattimaisen työn jatkumista tekijöille. HUS tiedotti seuraavaa: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti hyväksyä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen tietojärjestelmän (Apotti) tarjouspyynnön. HUS on sopinut Apotin hankinnasta Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Kaikkien hankintaan osallistuvien tulee hyväksyä tarjouspyyntö Apottia ryhdytään käyttämään ensimmäiseksi Vantaalla vuonna 2017. Suunnitelmien mukaan muut liittyvät mukaan seuraavana vuonna kahdessa eri aallossa.    

Joustavuus työmarkkinoille tärkein taloudellemme

Rauno Vanhanen ja Janne Markkula Suomen  Yrittäjistä kirjoittivat HS vieraskynässä 18.3. työmarkkinoidemme joustamattomuudesta mm. seuraavaa: ” Järjestelmämme on jäykkä, epäoikeudenmukainen ja perusoikeuksien näkökulmasta kysenalainen. Se ei salli paikallisia sopimuksia edes silloin, kun sekä työnantaja että työntekijät olisivat valmiita tekemään järkeviksi katsottuja ratkaisuja työpaikkojen säilyttämiseksi.” Kirjoittajat puuttuvat hyvin tärkeään asiaan taloutemme kääntämisessä. Tärkein muutos taloutemme kuntoon saattamiseksi olisi työmarkkinoiden remontti joustavuuden osalta. Tänään ikäväkseni kuulin aamuradiossa työmarkkinajärjestöjen edustajien keskustelun, jossa kynsin hampain haluttiin pitää saavutetuista edusita kiinni ja kerrottiin epäluottamuksesta, jonka uskottiin olevan työnantajien ja yritysten henkilöstön välillä. Minulla on toisenlaisia kokemuksia. Talouden kuntoonlaitossa tulisi keskittyä ennen muita muutoksia joustavuuden lisäämiseen ja jätettävä pienten asioiden – kuten koeaikojen pituuksien – korjailu. Työmarkkinoiden ylhäältäpäin tulevasta sääntelystä kertoo esimerkiksi se, että maaliskuun alkuun oli sovittu 0,4

(More)…

Soten kaatuminen muistuttaa poliittisen johtamisen muutostarpeesta

Ollessani toimitusjohtajana pörssiyhtiössä yhtiön hallituksessa oli viisaita omistajien edustajia. He ymmärsivät, että he eivät olleet asiantuntijoita yrityksen liiketoiminnassa ja tarkoituksella jättivät siksi liiketoimintapäätökset ja johtamisen operatiiviselle johdolle. Omistajan edustajat kyllä ymmärsivät, että yrityksen tulee tuottaa positiivista tulosta ja edellyttivät johdolta asetettujen tavoitteiden toteutumista. Poliitikot olisivat viisaita, jos ymmärtäisivät, että monimutkaisissa ja kansakunnan kannalta tärkeissä asioissa on käytettävä alan parhaita asiantuntijoita. Valmistelutyö ja monelta osin päätöksetkin on jätettävä ei-poliitikoille, joilla on alan hyvä asiantuntemus ja ovat myös riippumattomia. Sote-asiassa on sorruttu tähän viisauden puutteeseen. Poliitikon ei tarvitse, eikä voikaan, ymmärtää kaikkea, mutta erityisesti ministerien tulee ymmärtää käyttää asiantuntijoita ja pitää poliitikkojen päätettävänä linjapäätökset ja huolehdittava, että tärkeät uudistukset toteutuvat. Poliittiset valtiosihteerit, poliittiset virkanimitykset ja eräiltä osin parlamentaariset työryhmät ennen asiantuntevaa valmistelua

(More)…

Pankkipalveluiden riisuminen osuu heikoimpiin

Suomalaiset ja pohjoismaiset pankit ovat vakavaraisia  Euroopalaisessa vertailussa ja tuloskunto on hyvä. Esimerkiksi Nordea on tehnyt jo pitkään yli miljardin voitoa neljännesvuosittain. Mikä on sen takana, että konttoriverkostoa kaikissa pankeissamme karsitaan, käteisasiointi keskitetään vain tiettyihin konttoreihin ja puhelinyhteyden saanti pankkihenkilöön vaikeutuu vaikeutumistaan ? Erityisen huolestuttavaa kehitys on vanhojen ja liikuntarajoitteisten ihmisten kannalta, kun asiointipaikat siirtyvät yhä kauemmas ja asioinnin odotusajat ja jonot kasvavat. Eräät pankit perustelevat asioita euroopplaisten vakavaraisuussääntöjen tiukkenemisena ja siihen liittyen pakolla huolehtia pankkien taseesta ja varoista.

Palveluvientiin panosta

Palvelujen kehitys luontokestävän talouskasvun vauhdittamiseksi on korkean palkkatason maassa, kuten Suomessa, ensiarvoisen tärkeää. Kasvuyrityksistämme vuonna 2012 oli 55 % palveluyrityksiä. Myös suurten teollisuusyrityksen viennin kasvussa palvelujen merkitys on oleellinen. Tosin Paltan eknomisti Matti Paavonen totesi Kauppalehdessä 24.2., että palveluvienti on finanssikriisin jälkeen supistunut ja sopistuminen on syntynyt ennen muuta teollisuusyrityksistä. Uusien innovatiivisten palvelumallien ja -yritysten kehittyminen on talouden tasapainotamiselle oleellista. Palveluja tuottavien kasvuyritysten taivalta on monipuolisesti edistettävä. Tässä digitalisaation merkitys on tärkeässä asemassa.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish