Lainakorot eivät reagoi hallituksen virheisiin kuten Viinasen valtiovarainministeriaikana

Kirjailija ja entinen ministeri Iiro Viinanen kunnioitti Helsingin Pörrssiklubin kirjakeskustelua alustuksellaan ja näkemyksillään joulukuun alussa. Aiheena oli Viinasen kirja Vaaran Vuodet ja 1990-luvun alun taloudellisesti vaikeat vuodet Suomessa. Kirjahan kertoo Iiro Vinnasen valtiovairainministerikaudesta, jolloin Suomen julkinen talous oli vaarassa romahtaa ja rahan saanti ulkomailta loppua. Taloustilanne oli mennyt nopeasti pahaan kuntoon pitkään jatkuneen kasvun jälkeen. Esko Ahon hallituksen valtiovarainministerillä oli täysi työ kovapäisellä tavallaan pelastaa virkamiestensä kanssa julkinen talous ja sitä kautta laajemminkin taloudellinen tilanne. Muistamme ajan hyvin siitä, kun markka ajautui mittavaan devalvaatioon ja kellumaan. Eräitä mielenkiintoisia havaintoja Iiro Viinasen alustuksesta kannattaa poimia. Verrattaessa tämän päivän haastavaa tilannetta ja sen hetkistä tilanne Viinanen korosti sitä, että silloin korot heti nousivat, jos hallitus oli toimeton tai teki virheellisiä toimia talouden

(More)…

Julkisten palveluiden yksityistäminen ei tule olla ideologinen asia

Keskustelussa SOTE- ja muiden julkisten palvelujen toteuttamisesta osin tai jossain kohdin jopa kokonaan yksityisten yritysten toimesta saa usein tarpeettomasti ideologisen leiman. Puoluekentän vasemmalta laidalta vannotaan useimmiten julkisten toimijoiden järjestämisen puolesta ja oikealta laidalta vaaditaa palveluiden yksityistämistä usein jopa ennen tarkempaa arviointia. Asiaa tulisi tarkastella ilman ideologista painolastia – miten järjestäminen tapahtuisi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaita hyvin palvellen. Yksityistämiskeskustelu on nyt hyvin ajankohtainen Sote-uudistuksen rakentamisyrityksen yhteydessä. Yksityistämisen toteuttaminen ilman huolellista harkintaa voi jossain kohdin aikaansaada pysysvää kustannustason nousua esimerkiksi palkkakilpailun kautta ja pahimmillaan jopa romuttaa hyvin toimivan julkisen puolen toiminnan. Toisaalta yksityinen toimija voi joustavuudellaan, innovaatisuudellaan ja yrittäjyydellään tuoda suuria tehokkuuslisiä, joita nyt kipeästi tarvitaan. Kutakin kohdetta on tarkasteltava erikseen huolella.

Poliittisille virkanimityksille lopetus ?

Entisen pääministerimme Esko Ahon näkemykset Ykkösaamussa poliittisen kulttuurimme päätöksentekokyvyn puutteista sain eilen runsaasti huomiota tärkeimmissä uutislähetyksissä. Erityisen selkeästi Esko Aho toi esille vinouman, jonka poliittiset valtiosihteerit ovat tuoneet hallitustemme päätöksentekoon. Ammattimainen virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko on sekoittunut ja päätökset eivät mene laadukkaasti maaliin. Tämä huoli on tuotu esille useasti muutenkin, mutta nykyisen hallituksen päätöksenteon kyvyttömyys ja entisen pääministerin ulostulo ylitti nyt kunnolla uutiskynnyksen. Tätä säesti vielä presidenttimme haastattelussamme esille tuoma huoli hallitustemme päätöksenteosta.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish