Thomas Pikettyn tutkimus varallisuuserojen kasvusta on ymmärretty puutteellisesti

Tämän vuoden keskustelluin taloustieteilijä ranskalaisen Thomas Piketty ja hänen kirjoittamansa tutkimuksiinsa perustunut kirjansa Captal in the Twenty-First Century on herättänyt maailmalla huomattavaa kiinnostusta. Hänen viestinsä on tärkeä, mutta se on näytetty ymmärretyn puutteellisesti tai väärin ainakin Suomessa. Kirjailijan vierailu Suomessa ei näyttänyt helpottaneen ymmärrystä. Piketty on laajoihin ja vakuuttaviin tutkimuksiinsa ja selkeään logiikkaan perustuen osoittanut, että nykyisessä kohtuullisen hitaan talouskasvun yhteiskunnassamme varallisuutta keränneet henkilöt ja perimisen kautta suvut kerryttävät omaisuuttaa nopeammin kuin, mihin tahtiin palkkatyöllä voidaan normaalitapauksessa kerryttää palkansaajan  omaisuutta. Ainoastaan maailmansodat ovat viime vuosisatoina katkaisseet tämän varallisuuskertymän systemaattisen eriarvoistumisen, koska suurten omaisuusmassojen tuhoutuminen on osunut luonnollisesti niihin, joilla omaisuutta on ollut.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish