Luova tuho hyvinvoinnin perustana

Uusien innovatiivisten kasvuyritysten kehittyminen on saanut lisääntyvästi ja ansaitusti huomiota tärkeänä osana Suomen kehittymistä ja nousua takaisin taloudellisesti tasapainoiseksi maaksi. Kykymme huolehtia vanhenevasta väestöstä ja terveydenhoidon menojen kasvusta tulevaisuudessa on riippuvainen avoimen sektorin eri yritystoiminnan menestymisestä. Tärkeää on myös kehittää innovatiivisella ja systemaattisella tavalla julkisen puolen prosesseja, joista osana on digitalisaatio ja tietojärjestelmät. Luon joulutauolla antoisan ja tunnustuksia saaneen kirjan Why Nations Fail (kirj. Acamoglu ja Robinson). Kirjassa hyvin laajalla historiallisella perspektiivillä perustellaan sitä kuinka merkityksellinen kansakuntien onnistuneelle kehittymiselle on innovaatioiden ja ihmisten uudenlaisen luomisen mahdollisuudet. Edellytykset on rakennettava sille, että  kaikkien ihmisten – asemasta ja lähtökohdista riippumatta on mahdollista kehittää uutta ja hyötyä ja saada arvostusta omasta luovuudetaan. Tämä edellyttää instituutioita ja historiallista – poliittista ja hallinollista –  traditiota,

(More)…

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish