Uudenlaisen ajoveromallin valmistelu puhuttaa

Autokauppiaspäivien juhlaseminarissa 15.3. puhuttiin yllättävän paljon  uudenlaisesta ajoveromallista, jossa auton hankintaan ja omistamiseen liittyvä verotus siirtyisi käytön perusteella määritettäväksi veroksi. Asian esilläolo on ymmärrettävää, koska autokauppa-ala on ollut viime aikoina taloudellisesti  tiukilla. Jos auton oston yhteydessä tapahtuva verotus alenisi,  se helpottaisi autokauppaa ja autokanta uusiutuisi nopeammin. Asiaa kosketteli puheenvuoroissaan  ainakin eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen, EK:n toimitusjohtaja Häkämies ja ITS Finlandin toiminnanjohtaja Sampo Hietanen. Keskustelu uudenlaisesta ajoveromallista on on ajankohtainen erityisesti, koska Suomen hallituksen linjausten mukaisesti  on asetettu Jorma Ollilan vetämä oikeudenmukaisen liikenteen  työryhmä valmistelemaan ja selvittämään vaihtoehtoja uudenlaisten autoveromallien tai tiemaksujen osalta. Työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella ehdotuksia, joilla liikenteen hinnoittelu ja liikennepolitiikka voitaisiin toteuttaa entistä tarkoituksenmukaisemmin ja oikeudenmukaisemmin.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish