Terveydenhuollon uuden tietojärjestelmän rakentaminen tehtävä ammattitaitoisesti

Suomen terveydenhuollon palvelun ja toimivuuden kehittämiseksi valmistellaan uuden valtakunnalliseksi tähtäävän potilastietojärjestelmän synnyttämistä. Nimenä on Apotti. Aie on äärimmäisen tärkeä. Nykyisin hukataan mittaamattomasti energiaa ja juoksutetaan potilaita turhaan, kun tieto ei kulje. Nyt puhutaan kuitenkin erittäin mittavasta hankkeesta ja riskit epäonnistumiselle ovat suuret. Julkisen puolen – ja miksei yksityisenkin – suurissa tietotekniikkahankkeissa on nähty vakavia virheitä, epäonnistumisia ja myöhästymisiä. Nyt on syytä olla tarkkana. Kentän tekee erityisen hankalaksi se, että samanaikaisesti puuhataan kuntaremonttia, jossa jopa yksisilmäisesti vannotaan suurempien kuntien nimeen ja halutaa hävittää tärkeä välihallinto terveydenhuollosta. Tämä epäselvä ja monin osin epälooginen välitila aiheuttaa suuren haasteen välttämättömän tietojärjestelmän määrittelyssä – saati toteutuksessa.

Vastuullisilla toimilla turvataan Kauniaisten itsenäisyys

Metropolialueen yhdistämiseen suuntautuvat paineet tulevat lähinnä Helsinkiläisiltä poliitikoilta ja hallituksemme kokoomusministereiltä. Vahvempien kuntien synnyttämisen perustelut sopivat kaikkein huonoiten pääkaupunkiseudulle – eritoten Espoon ja Kauniaisten osalle. Pikkuruisessa Kauniaisissa kuntapäättäjien tehtävänä on  huolehtia paitsi kuntalaisten palveluiden toimimisesta myös  siitä, että Kauniainen kantaa vastuunsa yhtenä Suomen itsenäisenä kuntana. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kuntamme on huolehdittava tasapuolisesti eri väestöryhmien eduista. Eri kokoisia asuntoja ja myös vuokra-asuntoja on oltava saatavilla. Asukasmääräämme vastaava osuus maahanmuuttajia sisältyy  Kauniaisten osaan yhteisestä vastuunkantamisesta. Tässä ei puhuta suuresta määrästä. Samalla meidän tulee huolehtia yhteistyöstä yli kuntarajojen ja  osallistuttava kokoamme aktiivisemmin yhteistyöhän metropolialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Meidän on siis myös ansaittava itsenäisyytemme muiden kuntien silmissä, jottei perusteluna kuntamme itsenäisyyden menettämiseen voida käyttää erityisaseman ylläpitämistä ”muiden kustannuksella”. Omien palvelujemme kehittämisessä voimme olla

(More)…

Jyväskylän poliitikko jatkaa pääkaupunkialueen ajamista yhteen ilman järkeviä perusteluja

Kuntaministeri Henna Virkkunen jatkaa  Helsingin Sanomien (3.9.12) siteeraamana pääkaupunkiseudun kuntien ajamista yhteen kaikin keinoin. Talonpoikaisjärkeen käyvät perustelut puuttuvat edelleen. Painostuskeinoiksi on nyt ilmoitettu rahahanat ja vallan vieminen kunnilta. Samaan aikaan lehdet ja muu media ovat pullollaan asiantuntijoiden ja kokeneiden kuntavirkamiesten ihmettelyä siitä, miten kuntien laitto pääkaupunkiseudulla suureksi mammutiksi auttaisi perusongelmiin – kuten sosiaalimenojen kasvuun ja palveluiden heikkenemiseen.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish