Kuntien koon kasvattaminen ei ole avain parempaan

HS 15.1.2012/ Vanhenevan väestörakenteemme myötä syntyvät paineet julkiselle taloudelle ovat iskostuneet  vahvasti tietoisuuteemme.  Pääministeri Katainen on korostanut useassa yhteydessä, että Suomi kaipaa rakenteellisia muutoksia selvitäkseen hyvinvointimme ylläpidosta. Konkreettisena toimena rakenteiden muutoksesta hän on esittänyt nimenomaan kuntauudistusta – siis kuntien lukumäärän vähentämistä.  Hallituksella on selvästi tarve kokoomuksen johdolla näyttää, että rakenteita todella muutetaan. Kuntaministeri Virkkuselle on annettu vaikea tehtävä löytää hyviä perusteluja, jotta mahdollisimman moni kunta häviäisi kartalta. Monien kansalaisten on vaikea ymmärtää , miten kuntakoon kasvattaminen  ”työssäkäyntialueiden mukaisesti” toimisi ratkaisuna kansalaisten hyvinvoinnin parantamisessa ja palveluiden turvaamisessa. Erityisen vaikeaa tämä on nähdä  pääkaupunkiseudulla, jossa Helsingin kaupunginjohtaja ainoana kuntajohtajana ajaa näkyvästi suuren metropolikunnan muodostamista.  Miten suuruus toisi pääkaupunkiseudulla lisää tehokkuutta saati kehittäisi kunnallista demokratiaa ?

Smart Traffic Ecosystem development enables usage based insurance and road charging

The number of cars and other vehicles on the streets is growing rapidly. Traffic is causing 20 % of all CO2 emissions. The pollution and congestion problems continue to increase. Electric cars are being produced too slowly and they use energy as well. Several pieces of research conclude that in order to limit the continuing growth of traffic along with the growing emissions, mechanisms to charge smartly on kilometers and other driving factors, must be brought into use.  The other driving factors are time, location and driver behaviour. In the Netherlands, a parliamentary decision was taken to implement a pay per km system to cover all vehicles. However, the decision was postponed, as several mistakes were made in the preparation and

(More)…

Autoilun käytönperusteiset maksut linjassa liikennepoliittisen selonteon tavoitteiden kanssa

Liikenneministerin johdolla valmisteltavan Suomen hallituksen  liikennepoliittisen selonteon lähtökohtana todetaan mm. seuraavasti:    ” Liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä tärkeämmäksi painopisteeksi nousee liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. ”  Sekä liikenne- ja viestintä ministeriön että EU:n komission teettämissä tutkimuksissa on yksiselitteisestii todettu, että asetettuihin liikenteen päästöjen vähentämistavoitteisiin voidaan päästä vain ottamalla käyttöön menettelytavat, joilla  ajamisen valintoja voidaan ohjata  ajosuoritteeseen (matka, aika, paikka, ajotapa) perustuvien maksujen avulla.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish