Kiinassa panostetaan sähköautojen markkinoilletuontiin

Kiinalaisissa lehdissä julkistettiin marraskuun puolivälissä (13.11.2011 viikonlopun jälkeen) neljän hallituksen ministerin allekirjoittamat suunnitelmat, joiden mukaan hallitus rohkaisee 25 pilottikaupunkia viemään aktiivisesti eteenpäin sähköautojen käyttöönottoa ja niiden vaatimaa infrastruktuuria. Mukana ovat myös ostovoivaiset Pekingin ja Shanghain alueet. Uutisen jälkeen sähköautoja Kiinassa kehittävien ja valmistavien yhtiöiden (kuten BYDin) osakkeet kohosivat reilusti Honk Kongin pörssissä.

Hollannissa jatketaan työtä käyttöön perustuvien ajamisen maksujen valmistelussa

Valtakunnan laajuiseksi  kaavailtu kilometripohjainen maksujärjestelmä hylättiin Hollannissa kansan vastustuksesta johtuen jokin aika sitten, mutta hallituksen vaihduttua on asia edennyt alueellisella tasolla. Perusongelmahan ei ole poistunut. Keskeinen syy kansalaisten vastustukseen oli hallituksen aikomus pakottaa km-seuranta aluksi vain maksamista varten kaikkiin autoihin. Hollantilaisten luottamus viranomaisiin on perustellustikin selvästi heikompi kuin Suomessa.

Satelliitiperusteista tiemaksua ei voi välttää autolaitetta häiritsemällä

Liikenneministeriön hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa oleva satelliittiperustainen tiemaksu tai käyttöperusteiseksi muutettavaksi kaavailtu autojen verotus on saanut liikkeelle epäilijöitä monenlaisin perustein. Yksi usein esille nostettu argumentti on se, että autoon asennettavaa satelliittivastaanotolla varustettua laitetta voidaan helposti häiritä tai sen antenni voidaan peittää esimerkiksi tinapaperilla. Argumentti on ymmärrettävä maallikolta, mutta asiaan perehtyneen kannalta autolaitteen mahdollinen häirintä ei tee väärinkäytösten paljastamista vaikeammaksi kuin muiden lakien tai maksujen osalta – sen sijaan uudella tekniikalla maksujen välttäjät jäävät jopa varmemmin kiinni kuin nykyisin.

Ilmastotalkoot etenevät maailmalla – Suomen hyvä olla etujoukossa

Australian parlamentti päätti juuri ilmastopäästöjen verottamisesta. Australiassa haitat ilmastonmuutoksesta ovat niin kouriin tuntuntuvia, että äänestäjät ovat valmiita ja halukkaita tukemaan hallitusta, joka tekee päätöksiä eturivissa. Australia on myös monilta osin edelläkävijä telematiikkaratkaisuissa, joissa ammattiautoilijoiden ajokäyttäytymistä ohjataan vähemmän kuluttavaan ajamiseen. Ison ja harvaanasutun maan liikennepoliittisissa toimissa on jo varhain ollut myös tiemaksut. Saksan vihreiden puheenjottaja otti hiljattain Stern-viikkolehdessä esille satelliittiperustaisen maan kattavan tiemaksujärjestelmän. Saksa on usein yllättänyt ympäristöpäätöksillään – kuten se teki ydinvoimaloiden osalta. Pienen Suomen ei ole syytä jäädä sivustakatsojaksi. Ympäristötoimijan edelläkävijämaa luo kilpailuetua ja työpaikkoja maansa yrityksille ja voi toteuttaa malleja, jotka parhaiten sopivat oman maan kansalaisille. Ympäristöä säästävät liikenneratkaisut ovat väistämättömiä.

Eurooppalainen autojen e-Call hätäviestijärjestelmä pitkään keskustelussa

Mediassa liikenneministerin aloitteesta näkyvästi esillä ollut keskustelu autojen verotuksen muuttamisesta käyttöön perustuvaksi satelliittiperusteisella järjestelmällä on tuonut esille myös Euroopassa suunnitellun eCall-hätäviestijärjesetelmän. Sen suunnitelmana olisi, että auto varustettaisiin tämänkin palvelun edellyttämällä satelliittipaikannuksen sisältävällä laitteella mahdollistaen esimerkiksi toiminnon, jossa airbagin auetessa lähetettäisiin hälytyskeskukseen automaattisesti viesti ajoneuvon sijainnista. Samalla aukeaisi ääniyhteys ajoneuvoon. ECall- järjestelmän markkinoilletuonti on viivästynyt useita kertoja ja tämän hetken optimistisimmat arviot tavoittelevat vuotta 2015.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish